Türkisch

“Raupe” Projesi
Yabancı ailelere yeni ufuklar açar

Raupe Projesi yabancıuyruklu velilere,
reşit olmayançocuklara ve gençlere
aşağıdakisıralanmış olan konularda
yardımcı oluyor :
- Çocuk eğitimikonusunda
- Ailevîsorunlarda (bunlar çocukların
gelişimi, şiddet,bağımlılık, ayrılık,
boşanma, … gibikonular olabilir)
- Tahsil konusunda(ana okulu, okul, iş hayatı, …)
- Eş dost çevresihakkında sorularınız varsa,
- Kültürelve dinî meselelerde,
- Doktor, kurum vekuruluşlardaki
işlerinizde (meselaiş arıyorsanız, her
hangi bir yerebaşvuruda
bulunacaksanız,borcunuz varsa, …)

Danışmanlık hizmetimizde

- kültürünüzgözönüne alınır
- konuştuğunuz dilkonuşulur
- yön göstermedediğer kurum ve
kuruluşlarla eleleçalışılır
- Bize söylediğinizherşey gizli kalacağı
için, bizegüvenebilirsiniz.