Serbisch 


Пројект"Raupe" пружа подршку ипомоћ

родитељима, самохраним ротидељима,
малољетницима, омладини, одраслим
особама и свим усељеницима

у питањима везаним за

- васпитање
- породичне проблеме (развојдетета,
насиље, овисности, развод, ...)
- образовање (избор забавишта,
школовање, запослење, ...)
- социјално окружеље
- културна и религиозна догађања
и свечаности
- здравствена заштита у Немачкој
- рад јавних уреда и институција
(у случају задужења, подношењазахтева,
незапослености или поновногзапослења).

Ми Вас саветујемо

- узимајући у обзир ваше културнекорене
- уз високу језичну компетенцију
- поуздано и сa узајамним поверењем
- у сарадњи с другим институцијама
- уз дискрецију и поштивање правана приватност
и заштиту личних података.